کلینیک روانشناسی باور مثبت

کلینیک باور مثبت


افکار خوب، یک انسان خوب را شکل می دهند و افکار منفی، یک انسان تیره بخت را می سازند.
جمیز آلن معتقد است: انسانی که گرفتار افکار منفی باشد فکر می‌کند دنیا محیطی پر از ترس و اضطراب است اما در مقابل برای کسی که بتواند افکار منفی و مضر را کنترل کند دنیا مهربان می شود و همیشه هستی آماده کمک به او برای رسیدن به این اهداف و خواسته هایش است.
انسان فقط آرزوهایش را جذب نمی کند بلکه آنچه باعث ترس می‌شود نیز سمت او می آید.
افکاری که توجه انسان را جلب می‌کنند، چه مثبت و چه منفی، به ذهن ناخودآگاه می‌روند تا وارد دنیای واقعی شوند.
انسان همان چیزی میشود که در طول روز به آن فکر می کند.

بدود دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *