ثبت نام کارگاه های انتخابی سال 1401

با کلیک بر روی این گزینه می توانید آخرین اطلاعات جامع و کامل کارگاه را مشاهده نمایید.

اگر می خواهید بصورت حضوری در این کارگاه ثبت نام نمایید کافی است بر روی این گزینه کلیک نمایید.

اگر می خواهید بصورت مجازی (آنلاین) در این کارگاه ثبت نام نمایید کافی است بر روی این گزینه کلیک نمایید.

اگر می خواهید به فیلم کارگاه و مقالات مربوط به آن دسترسی داشته باشید کافی است بر روی این گزینه کلیک نمایید.