مهارت های جامع تربیت جنسی کودک و نوجوان

دوره بهداشت روان

درمان مبتني برپذيرش و تعهد

دوره زوج درماني

دوره مشاوره پيش از ازدواج

دوره مشاوره پيش از طلاق

خانواده درماني

دوره روان پويشي كوتاه مدت

درمان شناختي رفتاري

دوره مصاحبه تشخيصي

دوره مصاحبه انگيزشي

دوره ذهن اگاهي

دوره نوروفيدبك و بيوفيدبك

جهت هماهنگی با شماره تلفن های زیر تماس حاصل کنید:

02186017318

محدودیت معینی برای رفتار کودک در نظر بگیرید

رفتار پسندیده کودک را تحسین کنید تا افزایش یابد

حتما به بی انضباطی کودک پاسخ ثاطعانه بدهید

با شرح دادن اشتباه کودک برای خودش، به بد رفتاری وی پاسخ دهید.

رفتار قابل قبول تر را برای کودک در همان زمان توضیح دهید

از روش هایی مثل سکوت کردن، نادیده گرفتن، یا محروم کرئن به جای تهدید کردن استفاده کنید.

سریع به کودک پاسخ دهید اما تهدید نکنید

کودک را با نفر سوم(مامان، بابا) تهدید نکنیدف خودتان مشکل را بررسی کنید.

برای مسافرت و میهمانی، وسایل سرگرمی کودک را فراهم کنید

[siteorigin_widget class=”PW_Person_Profile”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”PW_Notice”][/siteorigin_widget]

سوالات متداول

[siteorigin_widget class=”PW_Accordion”][/siteorigin_widget]