کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر مهدی عابد متخصص روانشناس تربیتی

کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر شاهرخ کروبی مشاور تحصیلی

کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر حسین اخلاقی درمانگر تخصصی کودکان

کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر معصومه حاتمی درمانگر خانواده و مشاور ازدواج

کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر سعید فرهادی مشاور تحصیلی

کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر رویا روحانی متخصص روانشناسی بالینی

کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر میترا جهانگیر راد درمانگر بیماری های روان تنی

کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر ساجد یعقوب نژاد درمانگر اختلالات یادگیری و رفتاری

کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر سهیلا صادق زاده درمانگر خانواده - زوج درمانگر

کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر حبیب کبیر عبدی درمانگر نوجوان - خانواده و اختلالات فردی

کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر سایناز مودت درمانگر کودک - نوجوان و خانواده

کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر احمد اخوان عطار درمانگر کودک و نوجوان

کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر رودینا رحمتی درمانگر اختلالات فردی و بدرفتاری

کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر فاطمه خالقی هیپنوتراپ

کلینیک روانشناسی باور مثبت

دکتر افشین طیبی متخصص روانشناسی سلامت