دکتر فاطمه خادم لو

 • متخصص روانشناسی تربیتی
 • استاد دانشگاه‌ و جامعه‌شناس
 • مولف‌ کتاب و پژوهشگر
 • با 28 سال سابقه آموزش و درمان
5/5

درباره من
سوابق اجرایی (دانشگاهی و غیردانشگاهی)

ردیف

عنوان

1مدیر گروه آموزشی رشته مدیریت امور فرهنگی واحد آموزش عالی دانشگاه امام حسین (ع) (هم اکنون)
2معاون آموزش و پژوهش موسسه فرهنگی روان شناسی مسیر زندگی
3مدیر گروه آموزشی رشته مدیریت امور فرهنگی واحد آموزش عالی دانشگاه امام حسین (ع) از نیمسال اول سال تحصیلی 94 تا 1398.
4مدیر گروه آموزشی رشته روابط عمومی واحد آموزش عالی دانشگاه امام حسین (ع) از نیمسال دوم سال تحصیلی 96 تا 1398.
5مدیر گروه آموزشی رشته تکنولوژی آموزشی واحد آموزش عالی دانشگاه امام حسین (ع) از نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
6مدرس دانشگاه علمی – کاربردی واحد تبلیغات اسلامی (از سال 1392 تا 1395).
7مدرس دانشگاه علمی – کاربردی واحد آموزش عالی امام حسین (ع)، محمد رسول الله. (از سال 1391 تا کنون)
8مدرس دانشگاه علمی – کاربردی واحد41. (از سال 1391 تا 1396)
9مدرس دانشگاه علمی – کاربردی واحد 49. (از سال 1394 تا 1396)
10مدرس دانشگاه علمی – کاربردی واحد 24. (از سال 1398 تا کنون)
11عضو شورای آموزشی دانشگاه آموزش عالی امام حسین(ع) از سال 1394 تا کنون.
12مدیر دپارتمان علمی – آموزشی خانواده و فرزندپروری مرکز مشاوره رضوان
13مدیر دپارتمان علمی – آموزشی خانواده و فرزندپروری بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی
14عضو کمیته آموزش بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی با شماره عضویت  95050201.
15عضو مرکز مطالعات جامعه شناختی خانواده – دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
16عضو کمیسیون ارتباطات صلح انجمن مطالعات فرهنگی ایران
17عضو کارگروه صلح و آموزش (خانواده) در انجمن ارتباطات صلح
18عضو کارگروه ارتباطات نهادهای غیردولتی درون مرزی و برون مرزی انجمن ارتباطات صلح
19مسئول ساماندهي اطلاعات بخش اطلاع رساني مركز پژوهشهاي بنيادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
20مسئول ساماندهي اطلاعات پژوهشي مركز مطالعات ستاد مبارزه با موادمخدر رياست جمهوري.
21دبير گارگروه اجتماعي سراي محله شهرك دانشگاه تهران – شهرداري منطقه 21 تهران.
22كارشناس اجتماعي دفتر مشاوره و تسهيلگري بافت فرسوده محله صفا و زاهد گیلانی – سازمان نوسازي شهر تهران.
23كارشناس اجتماعي دفتر مشاوره و تسهيلگري بافت فرسوده محله هلال احمر – سازمان نوسازي شهر تهران.
24مددكار اجتماعي مركز متادون درماني (MMT) متين طب سجاد.
25پژ‍وهشگر موسسه مطالعات اجتماعي جامعه و فرهنگ.
26مسئول خانه پژوهش منطقه 13.
27عضو  پژوهشگران فعال شهرداری کل تهران.
28مسئول خانه پژوهش منطقه 21.
29ناظر علمی طرح های مطالعاتی منطقه 21 شهرداری تهران.
30داور علمی طرح های اجتماع محور جشنواره تسنیم سال 92.
31عضو انجمن نیکوکاری امیدصبا.
32رابط انجمن دفاع از حقوق معلولین و دفتر نوسازی هلال احمر.
33همکار پژوهشی مرکز مطالعات اجتماعی – فرهنگی موسسه جامعه و فرهنگ.
34کارشناس اجتماعی کمیته تخصصی بانوان منطقه 21 – محله شهرک دانشگاه تهران.
35ناظر علمی طرح بررسی میزان اعتماد اجتماعی و توسعه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین  شهروندان  منطقه 21 شهر تهران.
36ناظر علمی طرح بررسی راهکارهای ارتقاي امنيت اجتماعي در محله هفت ( تهرانسر شمالی).
37بررسی ميزان گرايش به مشارکت و توسعه در بين شهروندان منطقه 21 تهران.
38مجری برگزاری همایش «محله خوب، زندگی مطلوب» در محله شهرک دانشگاه.
39دبیر کانون پرسشگران خانه پژوهش محله شهرک دانشگاه تهران.
40ناظر علمی طرح بررسی ایجاد مسیر دوچرخه در تهرانسر.
41ناظر علمی طرح بررسی احداث ایستگاه مترو در محله شهرک فرهنگیان.
42ناظر علمی طرح بررسی ظرفیت ایجاد پاسگاه در محله هشت منطقه 21 شهرداری تهران.
43ناظر علمی طرح ارزیابی خدمات اجتماعی و فرهنگی منطقه 21.
44ناظر علمی طرح ارزیابی شیوه های آموزش کسبه منطقه 21 شهرداری تهران.
45عضو شورایاری محله شهرک دانشگاه تهران – منطقه 21 شهرداری (منتخب انتخابات شورایاری دوره چهارم).
46عضو هیأت امنای محله شهرک دانشگاه تهران.
47عضو انجمن و کارگروه آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش منطقه 9 تهران.
48مشاور آسیب شناسی اجتماعی و خانواده یکی از مدارس منطقه 9 آموزش و پرورش تهران.
49مدرس کارگاه‌های آموزشی مجتمع فنی تهران. (از سال 1394 تا کنون)
50عضو کادر مدرسین مجتمع آموزشی فنی تهران
51مدرس کارگاه های آموزش خانواده
52مددكار اجتماعي مركز مشاوره رضوان(هم اکنون)
53عضو اصلي کارگروه پژوهشی سلامت اجتماعی و روان شناختی موسسه وفور
54عضو اصلي کارگروه پژوهشی اعتیادپژوهی موسسه وفور

سوابق آموزش‌هاي اجتماعی فرهنگی در سازمان‌ها، سوابق آموزش‌های حوزه‌ی «آموزش خانواده و فرزندپروری»، سوابق آموزشی حوزه‌ی «روش تحقیق و پژوهش»، سوابق پژوهشي، مقالات، کتب منتشر شده، دروس تدریس شده در دانشگاه

 

1آموزش دوره اي نوسازي بافت فرسوده –  در سطح مدارس ناحيه 1 شهرداري منطقه 13 تهران.
2مدرس کارگاه آموزشی طرح پژوهشی «مدیریت اوقات فراغت بانوان منطقه 13».
3مدرس کارگاه جغرافیای شهری و گردشگری منطقه 19 شهرداری تهران.
4مدرس کارگاه مشارکت اجتماعی ستاد شورایاری ها در سال 95
5مدرس کارگاه آسیب های اجتماعی – فرهنگی فرایندهای شهری – منطقه ی 7 شهرداری تهران سال 96
6مدرس کارگاه سنجش و ارزیابی عملکرد مراکز اجتماعی – فرهنگی، تفریحی و ورزشی – منطقه 11 شهرداری تهران سال 1396
7مدرس کارگاه جامعه شناسی شهری – منطقه 19 شهرداری تهران سال 1396
8مدرس کارگاه جامعه شناسی شهری – منطقه 2 شهرداری تهران سال 1396
9مدرس کارگاه آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی شهری – منطقه 9 شهرداری تهران سال 1396
10مدرس کارگاه مدیریت تغییرات مراکز فرهنگی – منطقه 9 شهرداری تهران سال 1396
11مدرس کارگاه مدیریت محله – منطقه 10 شهرداری تهران سال 1396
12مدرس کارگاه NGO – منطقه 18 شهرداری تهران سال 1396
13مدرس کارگاه آمار و سرانه های فرهنگی – منطقه 11 شهرداری تهران – سال 1396
14مدرس کارگاه حقوق شهروندان در سازمان منطقه 16  شهرداری تهران – سال 1397
15مدرس کارگاه حقوق شهروندان در سازمان منطقه 8 شهرداری تهران – سال 1397
16مدرس کارگاه حقوق شهروندان در سازمان منطقه 17 شهرداری تهران – سال 1397
17مدرس کارگاه حقوق شهروندان در سازمان منطقه 10 شهرداری تهران – سال 1397
18مدرس کارگاه حقوق شهروندان در سازمان منطقه 11 شهرداری تهران – سال 1397
19مدرس کارگاه شهرداری ها و مشارکت شهروندان منطقه 11 شهرداری تهران – سال 1397
20مدرس کارگاه توسعه نیافتگی و تاثیر آن بر شهرهای جهان سوم، معاونت امور مناطق شهرداری تهران – سال 1397
21مدرس کارگاه شهرداری ها و مشارکت شهروندان منطقه 18 شهرداری تهران – سال 1397
22مدرس کارگاه اصول پیشگیری و کاهش آسیب‌‌های اجتماعی منطقه 17 شهرداری تهران – سال 1397
23مدرس کارگاه تغییرات فرهنگی و اجتماعی شهری بر اساس شاخص های توسعه پایدار منطقه 9 شهرداری تهران – سال 1397
24مدرس کارگاه آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی فرایندهای شهری – اداره کل مشارکت های شهرداری تهران – سال 1398
25مدرس کارگاه مسئولیت اجتماعی و ابعاد آن در سازمان منطقه 7 شهرداری تهران – سال 1398
26مدرس کارگاه بازآفرینی فرهنگ مبنا و توسعه گردشگری شهری منطقه 9 شهرداری تهران – سال98
27مدرس کارگاه آسیب شناسی فرایندهای شهری با رویکرد مسائل ایثارگران – اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران سال 98
28مدرس کارگاه اصول حمایت طلبی اجتماعی و فرهنگی – منطقه 2 شهرداری تهران سال 99
29مدرس کارگاه مددکاری اجتماعی – سازمان رفاه، خدمات و مشارکت اجتماعی شهرداری تهران – سال 99
ردیفعنوان دوره
1مدرس دوره ضمن خدمت آسیب های اجتماعی – رفتارهای بهنجار و نابهنجار نوجوانان – منطقه 9 آموزش و پرورش تهران.
2مدرس کارگاه آموزشی آسیب های فناوری و شبکه های اجتماعی در مدارس منطقه 9 آموزش و پرورش.
3مدرس کارگاه آموزشی سواد حرکتی در مدارس منطقه 9 آموزش و پرورش سال 94.
4مدرس دوره آسيب هاي اجتماعي / عنوان دوره: خانواده و نحوه برخورد با نوجوانان –آینده راچه کسانی می‌سازند.-مدارس.
5مدرس کارگاه آموزشی دوره آموزش خانواده در مقطع متوسطه / عنوان کارگاه: مدارای اجتماعی
6مدرس کارگاه آموزشی دوره آموزش خانواده در مقطع ابتدایی در سطح مدارس مناطق مختلف تهران (در دو سطح مربیان و اولیاء)/ عنوان کارگاه: تربیت جنسی
7مدرس دوره آموزشی اخلاق و جامعه برای دانش آموزان در مقطع متوسطه / عنوان دوره: طهارت نفس و جامعه
8مشاور آسيب هاي اجتماعي و مشكلات محله صفا و زاهد / ناحيه 1 شهرداري منطقه 13.
9مدرس کارگاه تربیت جنسی کودک دبستان نورعلم در سطح اولیاء سال 95
10مدرس کارگاه آسیب های اجتماعی منطقه 9 آموزش و پرورش در سطح معاونان پرورشی مدارس سال 95
11مدرس کارگاه تربیت جنسی کودک دبستان منیره عاصمی در سطح اولیاء سال 95
12مدرس کارگاه آموزشی خانواده – بهداشت روان و زیست اخلاقی – منطقه 9 آموزش پرورش: مدرسه عمار
13مدرس کارگاه آموزش خانواده – مدرسه میلاد نور منطقه 9 آموزش و پرورش – 1396
14مدرس کارگاه آموزش خانواده – مدرسه ندای سلام منطقه 1 آموزش و پرورش- 1396
15مدرس کارگاه آموزشی “تربیت جنسی کودک” برای والدین دوره اول دبستان – مدرسه منیره عاصمی منطقه 9 آموزش و پرورش – سال 1396
16مدرس کارگاه آموزشی “تربیت جنسی نوجوان” برای والدین دوره دوم دبستان – مدرسه منیره عاصمی منطقه 9 آموزش و پرورش – سال 1396
17مدرس کارگاه آموزشی تربیت جنسی برای دانش آموزان دوره اول دبستان – مدرسه منیره عاصمی منطقه 9 آموزش و پرورش – سال 1396
18مدرس کارگاه آموزشی تربیت جنسی برای دانش آموزان دوره دوم دبستان – مدرسه منیره عاصمی منطقه 9 آموزش و پرورش – سال 1396
19مدرس کارگاه های آموزشی مهارت های اجتماعی ویژه والدین دانش آموزان دوره دوم متوسطه – دبیرستان دولتی توحید شهرستان رباط کریم – سال 1396
20مدرس کارگاه آموزشی “تربیت جنسی کودک” برای والدین دوره اول دبستان – مدرسه عمار منطقه 9 آموزش و پرورش – سال 1397
21مدرس کارگاه آموزشی “تربیت جنسی کودک” برای آموزش و پرورش منطقه 15 فرهنگسرای خاوران – سال 1397
22مدرس کارگاه آموزشی “تربیت جنسی کودک” برگزار شده در مرکز مشاوره رضوان – سال 1397
23مدرس کارگاه آموزشی تربیت جنسی برای دانش آموزان دوره دوم دبستان – مدرسه منیره عاصمی منطقه 9 آموزش و پرورش (ویژه اولیاء پایه های چهارم – پنجم و ششم)– سال 1397
24مدرس کارگاه آموزشی تربیت جنسی برای دانش آموزان دوره دوم دبستان – مدرسه منیره عاصمی منطقه 9 آموزش و پرورش (ویژه اولیاء پایه های چهارم – پنجم و ششم)– سال 1397
25مدرس 7 جلسه کارگاه آموزشی فرزندپروری برای دانش آموزان دوره دوم دبستان – مدرسه منیره عاصمی منطقه 9 آموزش و پرورش (ویژه اولیاء پایه های چهارم – پنجم و ششم)– سال 1397
26مدرس کارگاه آموزشی “فضای مجازی و خانواده” در دبستان نواندیشان شهرستان پردیس سال 97
27سخنران همایش “خانوده سالم” – شهرستان گرمسار – سال 97
28سخنران همایش “فرزندپروری” – شهرستان گرمسار – سال 98
29سخنران همایش “تربیت جنسی کودک” – شهرستان گرمسار – سال 98
30مدرس کارگاه آموزشی “تربیت جنسی کودک” – مرکز مشاوره رضوان – 29 آذر 98
31مدرس کارگاه تربیت جنسی کودک – مرکز مشاوره رضوان – 11 بهمن 98
32مدرس کارگاه “تربیت جنسی نوجوان” در دو روز – مرکز مشاوره رضوان – 18 و 25 بهمن 98
33مدرس کارگاه “تربیت جنسی نوجوان” مدرسه پسرانه دوره اول متوسطه دستغیب.
34سخنران همایش “تربیت جنسی کودک” – شهر کاشان – سال 98
35مدرس وبینار آموزشی تربیت جنسی کودک – آموزش و پرورش منطقه 9 – آبان 99
36مدرس وبینار آموزشی تربیت جنسی کودک – مدرسه شاهد فرهنگ – پیشوای ورامین –1 بهمن 99
ردیفعنوان دوره
1مدرس کارگاه فرایند پژوهش کمّی (دوره مقدماتی) – موسسه رضوان
2مدرس کارگاه فرایند پژوهش کیفی (دوره مقدماتی) – موسسه رضوان
3مدرس کارگاه مصاحبه در پژوهش – موسسه رضوان
ردیفعنوان پژوهش
1پژوهش ملي «شخصيت اجتماعي ايرانيان» – دانشگاه شهيدبهشتي.
2پژوهش ملي «دانش آموزان استثنايي – كودكان مرزي» – سازمان كودكان استثنايي.
3پژوهش ملي «ديابت نوع 2 ايران» – بيمارستان شريعتي.
4پژوهش «تهيه اطلاعات ديجيتالي پايان نامه ها و گزارشات علمي – مواد مخدر» – مركز مطالعات ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري.
5پژوهش « معرفي اجمالي مراكز اطلاع رساني» –  معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
6پژوهش «زنان – اعتياد و موادمخدر» – موسسه مطالعات جامعه و فرهنگ.
7پژوهش «اعتياد و مواد مخدر در ايران» – موسسه مطالعات جامعه و فرهنگ.
8پژوهش «اعتياد و بيماران مركز متين طب» – مركز درمان و متادون تراپي متين طب.
9پژوهش «مدیریت اوقات فراغت بانوان مناطق 22 گانه تهران – منطقه 13».
10پژوهش «بررسی میزان تعلق اجتماعی؛ مطالعه موردی: محله شهرک دانشگاه».
11پژوهش «بررسی عوامل موثر بر سرقت خودرو و منزل؛ مطالعه موردی محله شهرک دانشگاه».
12پژوهش «بررسی آسیب های اجتماعی؛ مطالعه موردی محله زاهد گیلانی».
13پژوهش «شناسایی افراد اثرگذار؛ مطالعه موردی محله زاهد گیلانی».
14پژوهش «تدوین سند مطالعاتی؛ محله زاهد گیلانی».
15پژوهش «شناسایی ظرفیت های مثبت اجتماعی – فرهنگی؛ مطالعه موردی شهرک دانشگاه».
16پژوهش «بررسی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی بهسازی معابر در سطح منطقه 13شهرداری تهران».
17پژوهش «بررسی تاثیرات اجتماعی پیست دوچرخه سواری پارک سرخه حصار».
18گزارش پژوهشی «محله خوب، زندگی مطلوب» در محله شهرک دانشگاه.
19پژوهش «بررسی عوامل توسعه امنیت اجتماعی با استفاده از مشارکت شهروندی: محله دانشگاه تهران»
20پژوهش «ارزیابی تاثیرات اجتماعی نگهداری فضاهای ورزشی و فرهنگی سطح منطقه 13 شهرداری تهران».
21ناظر علمی طرح بررسی میزان اعتماد اجتماعی و توسعه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین  شهروندان  منطقه 21 شهر تهران.
22ناظر علمی طرح بررسی راهکارهای ارتقاي امنيت اجتماعي در محله هفت ( تهرانسر شمالی).
23بررسی ميزان گرايش به مشارکت و توسعه در بين شهروندان منطقه 21 تهران.
24مدیر علمی طرح گزارش پژوهشی طرح معاینات پزشکی نغمه سلامت (شنوایی‌سنجی، بینایی‎سنجی، پزشکی عمومی، دندانپزشکی، ناهنجاری‌های اسکلتی – عضلانی) آموزش و پرورش منطقه 9 تهران.
25مجری طرح “کیفیت زندگی در شهر تهران”، محله شهرک دانشگاه تهران سال 1394.
26مجری طرح «نیم رخ محله شهرک دانشگاه»، منطقه 21 تهران سال 1395.
27مجری طرح «نیم رخ محله شهرک دانشگاه»، منطقه 21 تهران سال 1396.
28مجری طرح “بررسی ظرفیت گردشگری صنعتی در منطقه 21 شهرداری سال 1399.
29مجری طرح “نظرسنجی اقدامات انجام شده در کرونا” منطقه 21 شهرداری سال 1399.
ردیفعنوان مقاله
1مقاله «مراكز اطلاع رساني نياز جامعه».
2مقاله علمي /پژوهشي باعنوان «همفراخواني تحولات دهه هاي 1950 تا 2000 ميلادي ونظريات اخيرجامعه شناسي غرب».
3مقاله «رسانه جمعي تلويزيون وجامعه پذيري كودكان».
4مقاله  «بررسی میزان تعلق اجتماعی؛ مطالعه موردی: محله شهرک دانشگاه».
5مقاله «بررسی عوامل موثر بر سرقت خودرو و منزل؛ مطالعه موردی محله شهرک دانشگاه».
6مقاله «مدیریت اوقات فراغت بانوان منطقه 13 شهرداری تهران».
7مقاله «عدم رضایتمندی یکی از مشکلات ناشی از چشم و هم‌چشمی» در باشگاه خبرنگاران جوان تاریخ 31 تیر 99.
8مقاله «تاثیر کارتن های ترسناک بر کودکان» در باشگاه خبرنگاران جوان تاریخ 30 شهریور 99.
ردیفعنوان کتاب
1نویسنده کتاب نظریه های فرهنگی، انتشارات ساکو، سال 1395
2نویسنده کتاب برنامه ریزی آموزشی به سفارش انتشارات ساکو، سال 1397
3نویسنده کتاب تربیت جنسی، در دست انتشار.
4روان شناسی اجتماعی – آسیب های اجتماعی و فرهنگی – جامعه شناسی دینی – جامعه شناسی هنری – نظریه های فرهنگی – روش تحقیق – اقدام پژوهی – نظریه های جامعه شناسی – تغییرات اجتماعی و فرهنگی –  مبانی روابط عمومی – سواد رسانه‌ای – خبر نویسی – رسانه های تصویری و فرهنگ- سازمانها و مراکز فرهنگی – مدیریت سازمانها و مراکز فرهنگی – شبکه های اجتماعی- خانواده و فرهنگ – اقتصاد و فرهنگ – فناوری و فرهنگ – برنامه ریزی فعالیت های مذهبی – دولت و برنامه های فرهنگی – زبان تخصصی رشته مدیریت فرهنگی – حقوق شهروندی – رسانه های تصویری و فرهنگ – ارتباط با رسانه – جامعه شناسی فرهنگی – روابط عمومی چند رسانه ای – خبرنویسی – مبانی ارتباطات انسانی – رسانه شناسی – صنایع دستی ایران – فرهنگ اقوام ایران – جامعه شناسی فرهنگی  ایران – رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان

دیگر سوابق تحصیلی

 • فوق لیسانس روان شناسی تربیتی – دانشگاه قم
 • دكتري رشته جامعه شناسي باگرايش بررسی مسائل اجتماعي ايران – دانشگاه آزاد تهران مرکزی
 • فوق ليسانس رشته علوم اجتماعي–جامعه شناسي ازدانشگاه آزاد واحدتهران مركزي
 • ليسانس علوم اجتماعي باگرايش پژوهشگري ازدانشگاه الزهرا (س) تهران
 • دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ارشد
 • موضوع پایان نامه ارشد: هم فراخوانی تحولات دهه های 1950 تا 2000 میلادی و نظریات اخیر جامعه شناسی
 • دریافت نمره قبولی عالی 20 در پایان نامه کارشناسی ارشد.

سوابق دوره‌های کارگاهی و مهارت های تکمیلی

 

داراي مدرك آموزشي نرم افزارتخصصي–كتابخانه اي پارس آذرخش بادرجهA.
دارای مدرک پژوهشگری علوم اجتماعی از مرکز آموزشهای اداره مطالعات و اداره پژوهش های محلی شهرداری کل تهران.
دارای مدرک پیوست اجتماعی “ارزیابی تاثیرات اجتماعی (اتا)” مقدماتی از معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کل تهران.
دارای مدرک پیوست اجتماعی و فرهنگی “ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی(اتاف)” پیشرفته از معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کل تهران.
دارای مدرک استاندارد زبان انگلیسی IAUEPT .
دارای مدرک کارگاهی 16 ساعته آموزشی تخصی اختلالات جنسی (مبانی تا درمان).
دارای مدرک کارگاهی آموزشی دوره جامع 60 ساعته فرزندپروری.
دارای مدرک کارگاهی آموزش خانواده
دارای مدرک کارگاهی روش تحلیل شبکه اجتماعی در مطالعه شبکه های اجتماعی مجازی وشرکت در اولین دوره همایش ملی جامعه و فضای مجازی.
دارای مدرک کارگاهی گزارش نویسی تحقیقات کیفی
دارای مدرک کارگاهی دوره کامل پژوهش کیفی
دارای گواهی تدریس کارگاه های آموزش ضمن خدمت منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران با کد مدرسی 91401013.
دارای مدرک دوره تربیت مدرس در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی – بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی.
دارای گواهی دوره CAT
دارای گواهی دوره TAT
دارای گواهی دوره تربیت مربی فرزندپروری با رویکرد ایماگوتراپی از بهزیستی کشور
دارای گواهی دوره مشاوره تحصیلی و شغلی از سارمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

سوابق جوایز و برگزیدگی

پژوهشگر برگزیده اولین دوره پژواک سال 1392 (پژوهش ها و اطلاعات کاربردی محله ای) منطقه 21 تهران.
نفر  اول و برگزیده سال 1393 سند توسعه پژوهشی و مطالعاتی منطقه 21 شهرداری تهران.
برگزیده ی سه پژوهشگر برتر شهر تهران در اداره کل معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران سال 95
برگزیده پژوهشگر برتر منطقه 21 شهرداری تهران سال 95.