دکتر نسترن زندی

  • کاندیدای PhD روانشناسی
  • مشاوره حضوری و عیر حضوری
  • مدرس دانشگاه و دوره آموزشی
  • دارای 5 تألیف، ترجمه کتاب و مقاله
5/5