مهارت-ارتباطی-زوجین

کلینیک باور مثبت


در حضور احترام ، گفتگو كنيد:

بدون يك احترام متقابل، هيچ رابطه دوستانه و سالمي به وجود نمي آيد. چرا كه براي دستيابي به يك توافق واقعي، حضور احترام ضروري است.

يكي از موارد احترام به يكديگر آن است كه هميشه در حين بحث و گفتگو، بين موضوع مورد بحث و شخصي كه با او بحث مي كنيم، تفاوت قائل شويم. بايد بياموزيم كه رفتار فرد را طرد كنيم نه خود او را.

اگر همسر من حرفي بزند يا كاري انجام دهد كه باعث آزار و اذيت من شود، كاملا منطقي است كه از رفتارش ناراحت و دلخور شوم، اما غيرمنطقي است عشق و احترامي كه نسبت به او داشتم نيز از ميان برود.

بي اعتنايي و بي توجهي به او به عنوان يك شخص، نه تنها غير منطقي است بلكه بر روابط دوستانه مان نيز تاثير سوء مي گذارد.

بدود دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *