کلینیک باور مثبت


اگر می خوای بدونی دیگران در نزد تو و در واقع در فکر و اندیشه ات از چه جایگاهی برخورداند؛ کافی هست به آنچه در نبودن شان می گویی دقت کنی. بعبارتی نگاه کنی و ببینی در باره آنها از چه واژه ها و کلماتی استفاده می کنی و بعد این گفتمان را که در عدم حضورشان بکار می بری را با کلماتی که در حضورشان استفاده می کنی مقایسه نمایی. آنچه در حضورشان می گویی فقط مهارت های گفتگو و شاید اجبارها و مصلحت هایی است که بکار می بری و درواقع آن شخص در نزد تو همانی است که در نبودش درباره اش می گویی و لحنی که از آن استفاده می کنی.
بنابراین از این نوشته بهره بگیرم و بیان نمایم که اگر می خواهی بدانی دیگران واقعا به شما چقدر احترام می گذارند یا نظر شخصی شان در باره شما چیست لازم هست از آنچه در نبودن تان در باره شما بکار می گیرند مطلع باشید زیرا اگر آنچه در حضورتان می گویند درونی باشد در نبودتان نیز همان کلمات و جملات را بکار می برند.

بدود دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *