کلینیک روانشناسی باور مثبت

کلینیک باور مثبت


آنیما و آنیموس، اشاره دارد که انسان ها اصولا دو جنسی هستند. هر جنس علاوه بر هرمون های جنس خود، هورمون های جنس دیگر را نیز ترشح می کند. روان زن جنبه های مردانه را در بر دارد ( کهن الگوی آنیموس ) و روان مرد حاوی جنبه های زنانه است (کهن الگوی آنیما). این ویژگیهای جنسی متضاد فرد را قادر می سازد تا ماهیت جنس دیگر را درک کند. ما را آماده می کنند تا برخی ویژگیهای جنس مخالف را دوست داشته باشیم؛ رفتار ما را با توجه به جنس مخالف هدایت می کنند. آنیما و آنیموس هر دو باید ابراز شوند. در غیر این صورت به یک طرفه بودن شخصیت منجر می شوند.

آنیما، پیچیده ترین و از طرفی دل انگیز ترین آرکی تایپ روان شناسی یونگ و آن تصویر روح است که به صورت «زن» و «مادر» متجلی می شود. مردان، کسی را دوست دارند که خصوصیت های روان زنانه آنان را داشته باشد. روان انسان، دوجنسی و در معارف بشری از قدیم انعکاس وسیعی داشته است؛ به خصوص در تصاویر کتب کیمیاگری غرب به انحای مختلف اشاره شده است. یک ضرب المثل آلمانی می گوید: هر مردی، حوای خود را در اندرون خود دارد.
آنیما، تجسم تمامی گرایش های روانی زنانه در روح مرد است، همانند: احساسات، خلق و خوهای مبهم، مکاشفه های پیامبرگونه، حساسیت های غیرمنطقی، قابلیت عشق شخصی، احساسات نسبت به طبیعت و سرانجام روابط با ناخودآگاه.
به نظر یونگ آنیما زنی خاص نیست و شکل مشخص آن در روان فرد، بستگی بسیار زیاد به دانش شخصی مرد از زنان دارد که ریشه در ارتباط او با مادر دارد و نیز تأثیراتی که در طول رشد از زنان دیگر به دست آورده است.
آنیما، یکی از کهن الگوهاست که از بخش نیمه خودآگاه انسان نشأت گرفته است و آن شامل تجارب زنانگی در وجود مرد است. آنیما روح مرد است، البته نه روح به مفهوم مسیحی آن که بر ذات شخصیت با نشانی از ابدیت دلالت دارد، بلکه روحی که انسان های بدوی تصور می کنند، یعنی بخشی از شخصیت است. روان مردان، همیشه تحت تأثیر آنیماست و آنیمای درون آن ها، محرک اصلی کارهایی است که از آن ها سر می زند.

کلینیک روانشناسی باور مثبت

کلینیک باور مثبت

2. آنیموس

آنیموس، عبارت است از ته نشست همه تجارب از مرد در میراث روانی یک زن. بشر یک موجود دو جنسی است و یک مرد دارای عناصر مکمل زنانه و یک زن دارای عناصر مکمل مردانه است. زن از طریق عنصر نرینه می تواند به انکشاف نهفته در شرایط عینی شخصیتی و فرهنگی خود آگاهی یابد و به زندگی روحانی تری دست یابد و در این صورت، عنصر نرینه باید از بیان عقاید مطلق انعطاف ناپذیر دست بکشد. زن باید، شهامت و فراخ روحی را که لازمه شک در باورهای مقدس وی است، دارا شود و تنها در این صورت است که می تواند با ناخودآگاه خود، به ویژه وقتی با عقاید عنصر نرینه اش در تضاد می افتد، هم ساز شود. بدین سان است که «خود» متجلی می شود و زن می تواند خواسته های او را درک کند.

یونگ با ان که می پذیرد، ویژگی های مردانه درون زنان پدید آمده از کروموزوم ها و هورمون های جنسی نرینه است، اما این امر را بیشتر برآیند تجربه های نژادی زن با مرد می داند، چه در طول تاریخ، زن با مرد زیسته است، پس تا اندازه ای از آن ویژگی های مردانه در زن جسته و جنبه هایی مردانه پیدا کرده است و با نام آنیموس در ناخودآگاه آنان سامان و سازمان یافته و ریشه دوانیده است.

کلینیک روانشناسی باور مثبت

کلینیک باور مثبت

پرورش آنیما در مردان

بیداری انرژی زنانه درون مرد به او کمک می‌کند انعطاف پذیر و عاطفی باشد. برای پرورش آنیمای درون خود به توصیه‌های خود توجه کنید:

 • مشتاقانه گوش کنید.
 • شور و شوق درون خود را با کمک حرکات عاشقانه کشف کنید.
 • سعی کنید از یک موجود زنده یا یک موضوع مراقبت کنید.
 • آنیمای خود را با هنرهایی چون موسیقی، رقص و شعر ابراز کنید.
 • با احساسات خود ارتباط برقرار کرده و مراقبه‌های ذهنی داشته باشید.
 • سرگرمی‌ها و فعالیت‌هایی داشته باشید که به انرژی زنانه نیاز داشته باشد.
 • تمرین کنید تا به درک بهتری از عواطف خود برسید.

پرورش آنیموس در زنان

بیدار کردن انرژی مردانه آنیموس در زنان باعث می‌شود فعال‌تر، قاطع‌تر و منطقی‌تر باشند. به این منظور پیشنهاد می‌شود:

 • یاد بگیرید ابراز وجود کنید.
 • خود را در موضع قدرت قرار دهید.
 • مسئولیت به عهده بگیرید.
 • توانایی‌های رهبری را در خودتان پرورش دهید.
 • علاوه بر خواندن داستان، مطالعات علمی نیز داشته باشید.
 • استقلال و خودکفایی خود را بیشتر کنید.
 • مهارت‌هایی را بیاموزید که جامعه آن‌ها را مردانه می‌داند مثل تعمیر اتوموبیل و لوازم خانه
 • با مراقبه و مدیتیشن احساسات خود را متعادل کنید.
 • سعی کنید رویکرد منطقی خود به مسائل را افزایش دهید.

یک زن با بیدار کردن آنیموس در خود می‌تواند هویت شخصی خود را تقویت کرده و به استقلال مادی و فکری برسد. این کار با پرورش کهن الگو‌های آتنا، آرتمیس و هستیا امکان پذیر است.

بدود دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *